Шопска ли е шопската салата или е Балкантурист?

admin

Шопска ли е шопската салата. шопска е в ресторант Корона

Шопска ли е шопската салата или е Балкантурист? Поръчайте шопска салата в ресторант Корона!

Шопска ли е шопската салата. шопска е в ресторант Корона

Вашият коментар

Вашият коментар*

Name*
Email*
Url